• Zwroty i reklamacje

 

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Sklep internetowy buboland 
Os. Stawki 95/16
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
782779728 
Przemysław Długosz

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
 

 

Zasady zwrotu produktu

Prawo odstąpienia od umowy. 

1.  Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania  jakiejkolwiek przyczyny. Klient odstępuje od umowy sprzedaży poprzez  złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 

2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu,  korzystając ze wzoru, który znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 

3. Oświadczenie o  odstąpieniu można wysłać:

 - za pomocą tradycyjnej poczty na następujący  adres:

Sklep internetowy buboland 
Os. Stawki 95/16
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
782779728 
Przemysław Długosz

 -drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na  adres e-mail: kontakt@buboland.pl

 W przypadku przesłania oświadczenia  drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi na podany  przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy. 

4. 14 dni   rozpoczyna się od dnia dostarczenia zakupionego towaru Klientowi lub  wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku, gdy  umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno,  partiami lub w częściach, 14-dniowy termin do odstąpienia biegnie od  dnia dostawy ostatniego towaru, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.  Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, lub przekazać  go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sam odbierze towar.

7.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi  , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie jest  zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego bezpośrednich  kosztów zwrotu towaru, gdyż bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi  Klient.  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez  niego dodatkowych kosztów.

8. Zwrotu płatności  Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie  zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało  dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem  płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu  dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar musi zostać zwrócony w opakowaniu, w jakim został zakupiony. Towar nie może nosić śladów używania.

10.  Prawo odstąpienia na zasadach opisanych powyżej w Regulaminie  przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu  cywilnego, czyli osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę  sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

Reklamacje

Jak zgłaszać reklamację?

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem : info@super-planet.eu Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać : - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zasady zwrotu produktu

Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient odstępuje od umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, korzystając ze wzoru, który znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

3. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać:

- za pomocą tradycyjnej poczty na następujący adres: 

Sklep internetowy buboland 
Os. Stawki 95/16
Ostrowiec Świętokrzyski
27-400
782779728 
Przemysław Długosz

-drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@buboland.pl

W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. 14 dni rozpoczyna się od dnia dostarczenia zakupionego towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, 14-dniowy termin do odstąpienia biegnie od dnia dostawy ostatniego towaru, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi , nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, gdyż bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar musi zostać zwrócony w opakowaniu, w jakim został zakupiony. Towar nie może nosić śladów używania.

10. Prawo odstąpienia na zasadach opisanych powyżej w Regulaminie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.